ტექნიკური რედაქცია

მთავარი სპეციალისტი, ბუღალტერი:

ლიანა ნიაზაშვილი

ტექნიკური რედაქტორები:

თინათინ მახათაძე
რამაზ ნოზაძე

ტელ.: (+995 32) 293 14 59

Georgian