კომპიუტერული ცენტრი

უფროსი ოპერატორი:

იზოლდა მოსიძე

ოპერატორები:

ნანა გიორგობიანი

კარინა ხარაზიშვილი

ციალა ხითაროვა

Georgian