სამეცნიერო-ტექნიკური ბიბლიოთეკა

უფროსი ბიბლიოთეკარი:

გულიკო ქენქაძე

Georgian