დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა და კარტოგრაფიის სამეცნიერო რედაქცია

რედაქციის გამგე:

ცარო ვაშკიძე

წამყვანი სამეციერო რედაქტორი:

ეთერ ლოლუა

მოწვეული სპეციალისტი:

ზაალ გულაშვილი

Georgian