ისტორიის სამეცნიერო რედაქცია

რედაქციის გამგე:

მარიამ ზალდასტანიშვილი
zaldastanim@yahoo.com

წამყვანი სამეცნიერო რედაქტორები:

ლიანა მანიავა

თამარ მარგველაშვილი
tmargveli@yahoo.com

ტელ.: (+995 32) 299 60 44

Georgian