ენციკლოპედიის გამოცემები

1. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია (ქსე) (11 ტომი და საგანგებო ტომი ორ ენაზე) (1975-87);

2. ბერძნული და რომაული საკუთარი სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი (1985);

3. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი (ერთტომეული) (1986);

4. საბჭოთა კავშირის გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი (1987);

5. საქართველოოს სსრ გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი (1987);

6. საზღვარგარეთის ქვეყნების გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი (1989);

7. უცხოური პირთა სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი (1989);

8. საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა (სამეცნიერო-საცნობარო, ენციკლოპედიური ხასიათის მრავალტომიანი გამოცემა) (1990, 2004);

9. ენციკლოპედია „საქართველო“ (ტომი 1, 1997; ტომი 2, 2012);

10. ენციკლოპედია „საქართველო“ (ელექტრონული ვერსია, 2013, 2015)

11. ენციკლოპედია „თბილისი“ (2002);

12. ენციკლოპედია „ქართული ენა" (2008);

13. ქართული დამწერლობა (2008);

14. ენციკლოპედია „თბილისი. ქუჩები, გამზირები, მოედნები“ (2008);

15. საქართველოს გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი (2009);

16. 100 ქართველი უცხოეთში (2010);

Georgian
Fatal error: Call to undefined function drupal_mail() in /usr/local/www/encyclopedia/public_html/modules/update/update.fetch.inc on line 363