მედიცინის, ბიოლოგიისა და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო რედაქცია

რედაქციის გამგე:

სოფიო ბაქრაძე
sopikobakradze@science.org.ge

წამყვანი სამეცნიერო რედაქტორი:

ნინო წივწივაძე

მოწვეული სპეციალისტი:

გიორგი აბაშიძე

Georgian