ენის, ლიტერატურის და ხელოვნების სამეცნიერო რედაქცია

რედაქციის გამგე:

არქიტექტურის კანდიდატი
თამაზ გერსამია

წამყვანი სამეცნიერო რედაქტორები:

ირინე აბაშიძე

მარინე თუშიშვილი

თამარ დოლიძე

მოწვეული სპეციალისტი:

ლიანა ძნელაძე

Georgian