საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სამეცნიერო რედაქცია

რედაქციის გამგე:

თეა ალიბეგაშვილი
teahalibegashvily@science.org.ge
teahalibegashvilyta@rambler.ru

ტელ.: (+995 32) 299 86 79

Georgian