კონტაქტი

მთავარი რედაქტორის სამდივნო:

თამარ დემეტრაშვილი

ტელ.: (+995 32) 299 60 44

თბილისი, 0108, რუსთაველის გამზ. 52

Georgian