მედიცინის, ბიოლოგიისა და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო რედაქცია

რედაქციის გამგე:

სოფიო ბაქრაძე
sopikobakradze@science.org.ge

წამყვანი სამეცნიერო რედაქტორი:

მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი
გიორგი აბაშიძე

ნინო წივწივაძე

Georgian
Fatal error: Call to undefined function drupal_mail() in /usr/local/www/encyclopedia/public_html/modules/update/update.fetch.inc on line 363