სტრუქტურა

ხელმძღვანელობა

ტექნიკური რედაქცია

ისტორიის სამეცნიერო რედაქცია

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სამეცნიერო რედაქცია

ენის, ლიტერატურის და ხელოვნების სამეცნიერო რედაქცია

ეკონომიკისა და სამართლის სამეცნიერო რედაქცია

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა და კარტოგრაფიის სამეცნიერო რედაქცია

ფიზიკა–მათემატიკის, ქიმიის და ტექნიკის სამეცნიერო რედაქცია

მედიცინის, ბიოლოგიისა და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო რედაქცია

საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობის სამეცნიერო რედაქცია

სიტყვანის, ბიბლიოგრაფიის, სამეცნიერო და სალიტერატურო კონტროლის სამეცნიერო რედაქცია

სამეცნიერო-ტექნიკური ბიბლიოთეკა

საკორექტორო

კომპიუტერული ცენტრი

Georgian
Fatal error: Call to undefined function drupal_mail() in /usr/local/www/encyclopedia/public_html/modules/update/update.fetch.inc on line 363