საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობის სამეცნიერო რედაქცია

რედაქციის გამგე:

თამაზ დვალი
tamaz.dvali@gmail.com

წამყვანი სამეცნიერო რედაქტორები:

ლალი მოწონელიძე

თამარ რუსიშვილი

მოწვეული სპეციალისტი:

ანა დვალი

ტელ.: (+995 32) 299 86 79

Georgian
Fatal error: Call to undefined function drupal_mail() in /usr/local/www/encyclopedia/public_html/modules/update/update.fetch.inc on line 363