ფიზიკა–მათემატიკის, ქიმიის და ტექნიკის სამეცნიერო რედაქცია

რედაქციის გამგე:

ფიზიკის დოქტორი
ილია ლომიძე
lomiltsu@gmail.com

წამყვანი რედაქტორი:

ფიქრია ინასარიძე

მოწვეული სწპეციალისტი:

თინათინ არსენაძე

ტელ.: (+995 32) 299 86 79

Georgian