ფიზიკა–მათემატიკის, ქიმიის და ტექნიკის სამეცნიერო რედაქცია

რედაქციის გამგე:

ფიზიკის აკადემიური დოქტორი
ილია ლომიძე
lomiltsu@gmail.com

მოწვეული სწპეციალისტები:

თინათინ არსენაძე

ზაზა გორგაძე

ლიანა ნაკაიძე

ტელ.: (+995 32) 299 86 79

Georgian
Fatal error: Call to undefined function drupal_mail() in /usr/local/www/encyclopedia/public_html/modules/update/update.fetch.inc on line 363