ეკონომიკისა და სამართლის სამეცნიერო რედაქცია

რედაქციის გამგე:

ლია აბრამიშვილი

წამყვანი სამეცნიერო რედაქტორი:

დავით დეკანოიძე

მოწვეული სპეციალისტები:

მაყვალა ჭიჭინაძე

ომარ შურღაია

ტელ.: (+995 32) 299 86 79

Georgian