საქართველოოს სსრ გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი

გამოსცა ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის მთავარმა სამეცნიერო რედაქციამ 1987 წელს, მომზადდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მონაწილეობით.
სარედაქციო საბჭო: ი. აბაშიძე (თავჯდომარე), ა. კობახიძე, ქ. ლორთქიფანიძე. ა. საყვარელიძე, ც. ცერცვაძე, მ. ჭაბაშვილი.
ლექსიკონში შესულია საქართველოს ყველა დასახლებული პუნქტის, მნიშვნელოვანი ქედების, მთების, მწვერვალების, უღელტეხილების, მდინარეების, ტბების და სხვ. გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებანი: 4450 სოფელი, 40 ქალაქი, 40 დაბა, 1455 მდინარე, 555 მთა, 180 ქედი, 132 მწვერვალი, 138 უღელტეხილი და ა. შ. ლექსიკონში წარმოდგენილია ტოპონიმთა სწორი დაწერილობა, ბრუნებისას ამა თუ იმ ტიპის სახელის ფუძის ცვლილებები (უცვლელია, კუმშვადია, კვეცადია) და გეოგრაფიული ერთეულის ადგილმდებარეობა.
გამოცემის რედაქტორები არიან: ი. აფხაზავა, ი. გიგინეიშვილი, ა. კობახიძე, დ. უკლება, მ. ჭაბაშვილი.
მასალა მოამზადა სალიტერატურო კონტროლის რედაქტორმა ნ. ხომერიკმა.
Georgian
Fatal error: Call to undefined function drupal_mail() in /usr/local/www/encyclopedia/public_html/modules/update/update.fetch.inc on line 363