საკორექტორო

გამგე:

ლეილა საათაშვილი

კორექტორი:

ნანა მექვაბიშვილი

ტელ.: (+995 32) 299 57 86

Georgian